TSL Elektronik

Life Tel 5 Mini - urządzenie alarmowe z aplikacją do ochrony osób samotnie pracujących

Cena sprzedaży Cena 3.460,00 zl Zwykła cena

Z wliczonym podatkiem.

W porównaniu do Life Tel 4, urządzenie Life Tel 5 Mini jest znacznie mniejsze i bardziej kompaktowe w swojej konstrukcji. Nadaje się zatem do zastosowań, które nie wymagają od smartfona specjalnej wytrzymałości. 
Life Tel 5 Mini:
wymiary: 119 mm x 58 mm x 12 mm (dlug x szer x wys)
waga: 123 gram
dla porównania: Life Tel 4 L
wymiary: 150 mm x 78 mm x 15 mm (dlug x szer x wys)
waga: 224 gram

To mobilne urządzenie alarmowe zostało rozwinięte o zintegrowaną aplikację  zabezpieczającą osoby samotnie pracujące. Life Tel 5 mini to smartphone i w kombinacji z aplikacją do ochrony osób samotnie pracujących  nadaje się przede wszystkim do aktywności o lżejszym charakterze  w pomieszczeniach.  
Life Tel 5 mini to smukły smartfon, który w połączeniu z aplikacją do ochrony samotnego pracownika jest szczególnie odpowiedni do lżejszych zajęć w pomieszczeniach. Można samodzielnie zarządzać połączeniem alarmowym Life Tel 5, np. przez portiernię, własne centrum operacyjne, kontroli itp. Można jednak również skorzystać z zewnętrznego 24-godzinnego centrum alarmowego. Musi być ono w stanie zarządzać i przetwarzać połączenia telefoniczne i SMS-y, ponieważ SMSy czasami przesyłają współrzędne GPS.

Ochrona pracowników na niebezpiecznych i indywidualnych stanowiskach pracy
Life-Tel 5 to urządzenie alarmowe wyposażone w kilka funkcji alarmowych w formacie smartfona dla osób pracujących samotnie. Wykorzystuje istniejącą sieć komórkową do transmisji komunikatów alarmowych, a także połączenia głosowego za pomocą dostępnej na rynku standardowej karty SIM. Tak więc, w przeciwieństwie do systemów stacjonarnych, może być również stosowany lokalnie i w dużej odległości od odbiornika. Przesyłając współrzędne GPS, w przypadku alarmu, można szybko ustalić lokalizację użytkownika urządzenia i tym samym niezwłocznie skierować do niego pomoc lub siły ratownicze.

W przypadku bezruchu użytkownika Life Tel 5 wysyła alarm na podstawie zdefiniowanych  uprzednio ustawień. Jeśli Life Tel 5 wykryje nieprawidłowość, najpierw wysyła alarm wstępny. Jeśli ten alarm wstępny nie zostanie wyłączony przez użytkownika, ponieważ użytkownik może być nieprzytomny, alarm jest przekazywany na uprzednio zdefiniowany numer telefonu  lub do centrum alarmowego. Odpowiednia osoba kontaktowa będzie próbowała teraz nawiązać kontakt głosowy z osobą poszkodowaną, jeśli nie jest to możliwe, ponieważ  osoba poszkodowana nie jest już kontaktowa, powinny być podjęte działania ratunkowe.
Jeśli pracownik pracuje w odosobnieniu w otwartym terenie, jego lokalizacja może być przesyłana za pomocą śledzenia GPS, dzięki czemu siły ratunkowe, lekarze pogotowia, straż pożarna itp. mogą zostać odpowiednio powiadomieni i mogą działać. Powinien być opracowany plan działania  na takie sytuacje, aby w nagłych wypadkach osoba poszkodowana mogła otrzymać pomoc w bardzo krótkim czasie.
Użytkownik nosi Life-Tel 5 w etui na ramieniu lub na pasku spodni, w nagłych wypadkach uruchamia alarm za pośrednictwem aplikacji alarmowej i powiadamia o tym za pomocą wiadomości SMS i / lub połączenia telefonicznego (max. 6 numerów telef.). Dzieje się tak nawet wtedy, użytkownik nie jest w stanie zrobić tego sam (alarm niezależny od woli).Użytkownik może wyzwolić alarm także manualnie (alarm zależny od woli)  poprzez  jednokrotne naciśnięcie przycisku.

Alarm  niezależny od woli
w przypadku bezruchu użytkownika urządzenie Life Tel 5 mini wzbudza  alarm na podstawie zdefiniowanych  uprzednio ustawień. Jeśli Life Tel 5 mini wykryje nieprawidłowość, najpierw wyzwalany jest alarm wstępny. Jeśli  alarm wstępny nie zostanie wyłączony przez użytkownika, ponieważ użytkownik jest np. nieprzytomny, następuje  przekazanie właściwego alarmu na zdefiniowany uprzednio  numer telefonu  lub do centrum operacyjnego. W takiej sytuacji  osoba kontaktowa spróbuje  nawiązać kontakt głosowy z osobą poszkodowaną, jeśli nie jest to możliwe, ponieważ osoba poszkodowana nie jest już w stanie tego zrobić, powinny być  podjęte działania ratunkowe.
Jeśli samotny pracownik pracuje w otwartym terenie, jego pozycja  może być przekazana za pomocą lokalizacji GPS, dzięki czemu lekarze pogotowia, straż pożarna itp. mogą zostać powiadomieni i mogą działać. Powinien być opracowany  plan działania, tak aby w nagłych wypadkach poszkodowany mógł otrzymać pomoc w bardzo krótkim czasie.
Użytkownik nosi Life-Tel 5 mini w etui  na ramieniu. W nagłych wypadkach uruchamia alarm za pomocą aplikacji do ochrony osób pracujących samotnie  i powiadamia  o tym  numery telefonów  ( max. 6 numerów) za pomocą wiadomości SMS i / lub połączenia telefonicznego. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie zrobić tego sama (alarm niezależny od woli). Użytkownik może wyzwolić alarm także ręcznie (alarm zależny od woli) poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku.

Aplikacja ochrony osób samotnie pracujących
Za pomocą  naszej autorskiej  aplikacji awaryjnej Life-Tel 5 mini osoba poszkodowana może być natychmiast znaleziona i dzięki temu można się nią zaopiekować w najszybszy możliwy sposób.

Alarm zależny od woli
Przycisk alarmowy SOS
Czerwony przycisk  SOS urządzenia Life Tel 5 mini służy do natychmiastowego wzbudzenia alarmu  przez użytkownika. Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie natychmiast wysyła sygnał alarmowy na trzy zaprogramowane uprzednio numery telefonu. Alarm ma  postać SMS  i/lub połączenia telefonicznego.   

Alarm bezruchu
W przypadku alarmu spokoju  Life-Tel 5 mini monitoruje, czy użytkownik jest w ruchu. Jeśli nie wykryje żadnego ruchu po zdefiniowanym  uprzednio czasie, ponieważ użytkownik nie jest w stanie się ruszać, urządzenie uruchamia alarm wstępny. Jest to wyświetlane wizualnie i akustycznie. Jeśli użytkownik  nie poruszy się  w czasie trwania alarmu wstępnego, Life-Tel 5 mini uruchamia alarm i powiadamia o tym  zaprogramowane uprzednio  numery telefonu  za pomocą wiadomości SMS i / lub połączenia telefonicznego.

Alarm pozycji
Urządzenie Life-Tel 5 mini monitoruje  swoją  pozycję  za pomocą czujnika położenia. Jeśli użytkownik Life-Tel 5 mini odchyli się od zadanej pozycji o więcej niż 45 stopni w określonym czasie, Life-Tel 5 mini uruchomi alarm wstępny. Jeśli  użytkownik nie powróci do ustawionego zakresu pozycji w czasie trwania alarmu wstępnego (np. z powodu omdlenia), Life-Tel 5 mini uruchamia alarm i powiadamia o tym  zaprogramowane uprzednio  numery telefonu  za pomocą wiadomości SMS i / lub połączenia telefonicznego.

Alarm czasu
W przypadku alarmu czasu urządzenie  Life-Tel 5 mini melduje się o określonych godzinach lub w określonych  odstępach czasu, wizualnie poprzez miganie  dużych przycisków  i sygnałem akustycznym. Naciskając dowolny przycisk, użytkownik potwierdza, że wszystko jest w porządku. Jeśli nie ma potwierdzenia, Life-Tel 5 mini uruchamia alarm i powiadamia o tym  zaprogramowane uprzednio  numery telefonu  za pomocą wiadomości SMS i / lub połączenia telefonicznego.

Alarm ucieczki
W przypadku tego alarmu urządzenie reaguje na  nerwowe, nieskoordynowane ruchy , jakie występują w razie ucieczki. Po  alarmie wstępnym urządzenie wyzwala alarm i   powiadamia o tym zaprogramowane uprzednio numery telefonów za pomocą  wiadomości SMS  i/lub połączenia telefonicznego.  

Alarm upadku
Alternatywa do alarmu ucieczki . Jeśli  nerwowe ruchy ucieczki nie  występują w danej  pracy, ale ryzyko upadku jest znacznie wysokie, alarm służy jako alternatywa w przypadku upadku.

Serwis 24h/ centrum pomocy
Proszę ustalić, kto , kiedy i jakie informacje ma otrzymywać w razie alarmu. Możecie Państwo sami zarządzać  telefonami  alarmowymi  lub przekazać odpowiednie  kompetencje  do 24-godzinnej centrali serwisowej jednego z naszych  certyfikowanych partnerów.