TSL Elektronik

Osobiste urządzenie alarmowe dla osób samotnie pracujących Life Tel 1 Plus-M (z wibracją)

Cena sprzedaży Cena 3.370,00 zl Zwykła cena

Z wliczonym podatkiem.

Ochrona pracowników na  stanowiskach  samotnej i niebezpiecznej pracy

Mobilne urządzenie alarmowe Life-Tel 1 Plus-M zostało specjalnie opracowane w celu zabezpieczenia pracowników pracujących samotnie, w rozległych obiektach i w strefach niebezpiecznych. Zgodnie z odnośnymi przepisami przedsiębiorcy są zobowiązani do zabezpieczenia takich pracowników osobistymi urządzeniami  alarmowymi, aby w nagłych wypadkach pomoc  była natychmiast inicjowana. 

Life Tel 1 Plus-M jako osobiste urządzenie alarmowe spełnia wszystkie wymagania właściwych przepisów.  

Pracownik nosi Life-Tel 1 Plus-M na ramieniu i uruchamia alarm w nagłych wypadkach, przez co  powiadamia o tym do  max.sześciu numerów telefonów za pomocą wiadomości SMS i / lub połączenia telefon. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy pracownik sam  nie jest już w stanie tego zrobić (alarm niezależny od woli / Deadman  alarm ). Pracownik może sam wyzwolić alarm (alarm zależny od woli) poprzez jedno naciśnięcie przycisku.

Informacje   dotyczące najważniejszych alarmów  i  ich  funkcji

Alarm pozycji

Urządzenie Life Tel kontroluje pozycję użytkownika za pomocą czujnika. Jeśli pozycja użytkownika zmieni się o więcej niż 45 stopni i utrzyma przez zdefiniowany interwał czasu, urządzenie wyzwoli alarm wstępny. Jeśli w trakcie trwania alarmu wstępnego użytkownik nie powróci do  ustalonego wcześniej zakresu swojej pozycji (np. z powodu omdlenia), urządzenie wyzwala alarm i informuje o tym zaprogramowane numery telefonów za pomocą SMS i/ lub połączenia telefonicznego.

Alarm  bezruchu
W przypadku tego alarmu urządzenie monitoruje, czy użytkownik  jest w ruchu. Jeśli nie wykryje żadnego ruchu po uprzednio zdefiniowanym czasie, ponieważ użytkownik  np. nie jest  się ruszać, urządzenie uruchamia alarm wstępny. Jest on widoczny i słyszalny. Jeśli użytkownik nie poruszy się ponownie w czasie trwania alarmu wstępnego, urządzenie wyzwala  alarm i informuje o tym zaprogramowane numery telefonów za pomocą SMS i/ lub połączenia telefonicznego.

Alarm czasu
W przypadku tego alarmu urządzenie Life Tel melduje się o zdefiniowanych uprzednio  godzinach lub interwałach czasu  poprzez miganie dużego przycisku i sygnał akustyczny.  Przyciskając dowolny przycisk użytkownik kwituje ten meldunek i tym samy sygnalizuje, że wszystko jest w porządku. Jeśli zabraknie tego potwierdzenia, urządzenie wyzwala  alarm i informuje o tym zaprogramowane numery telefonów za pomocą  SMS i/ lub połączenia telefonicznego.

Alarm ucieczki
Przy tym alarmie urządzenie Life Tel reaguje na nerwowe, nieskoordynowane ruchy, jakie  występują w przypadku ucieczki. Po alarmie wstępnym urządzenie wyzwala alarm i informuje o tym zaprogramowane numery telefonów za pomocą  SMS i/ lub połączenia telefonicznego.

Alarm upadku
Alternatywa do alarmu  ucieczki- jeśli ryzyko upadku jest wysokie, ale be znamion nerwowych ruchów i alarm ucieczki jest bezzasadny, to alarm upadku jest alternatywą.

Alarm techniczny
Urządzenie Life Tel jest wyposażone w wiele technicznych funkcji alarmowych nadzorujących  prawidłowe funkcjonowanie i pracę Life Tel. Jest  kontrolowany  także  stan na ładowania baterii, zasięg GSM i działanie  czujników. W razie przekroczenia dopuszczalnego limitu lub zakłócenia pracy czujników urządzenie wyzwala alarm techniczny i  informuje o tym zaprogramowane numery telefonów za pomocą  SMS i/ lub połączenia telefonicznego.

Serwis 24h/ centrala alarmowa
Proszę ustalić, kto, kiedy i jakie informacje powinien otrzymać w razie alarmu. Możecie Państwo sami zarządzać  zgłoszeniami  alarmowymi  lub przekazać odpowiednie  kompetencje  do 24-godzinnej centrali  serwisowej jednego z naszych certyfikowanych partnerów.

Do zakresu wysyłki wchodzą:

  • Osobiste urządzenie alarmowe  Life Tel 1 Plus-M
  • Etui na ramię (na życzenie  etui  do noszenia na pasku spodni zamiast  etui na ramię)
  • Ładowarka z kablem USB
  • Bezprzewodowa stacja ładowania
  • Instrukcja obsługi

 


Uwagi
Do użytkowania urządzenia wymagana jest aktywna karta SIM (prepaidowa lub na umowę z providerem)

Pliki do pobrania:  Instrukcja obsługi