Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

    Miejscowość, data………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

       Adres konsumenta(-ów)

 

TSL Elektronik Sp. z o.o.

Ul. Okólna 31

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………..

Data odbioru towaru………………………………………..……………….

Proszę / prosimy*) o zwrot środków na niżej podany numer rachunku bankowego:

…………………………………………..…………………………………………………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(podpis konsumenta - wymagany, jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)